De chakra’s zijn de zeven energiecentra waardoor onze ziel zich kan manifesteren als mentaal, emotioneel, etherisch en fysiek lichaam. Ieder energetisch wiel is verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel van je levensenergie. Hoe deze energie door je lichaam stroomt, bepaalt in hoeverre je je kan openen voor je volledige bewustzijn.

 

Hoe verhouden de chakra’s zich tot ons vermogen om onszelf te veranderen? Welke patronen houden beperkende stromen in gang en welke acties en overtuigingen kunnen een energetisch centrum juist openen? Tijdens deze avond geef ik je inzicht in de opbouw en de afzonderlijke kwaliteiten van onze chakra’s, en dus van ons volledige bewustzijns potentieel.

 

Fascia en Fractals: Inleiding in de symbolische vormentaal van het onderbewuste

 

De fascia is het weefsel dat onze lichaamshouding in stand houdt. De spieren bewegen ons in een houding, maar een houding die standaard wordt aangenomen wordt overgenomen en vormgegeven door de fascia. Aan iemands lichaamshouding is de levenshouding af te lezen, wanneer je weet wat verschillende plekken van het lichaam symbolisch representeren.

 

Het grijze hersenweefsel is de plaats waar je mentale bewustzijn wordt gemanifesteerd. Wat minder mensen weten is dat de fascia het fysieke weefsel is waar het onderbewuste zich bevindt. Dit weefsel functioneerde als de voorloper van ons meer geavanceerde zenuwstelsel en is in staat om informatie te verzenden en op te slaan door middel van mechanische beweging en piëzo-elektrische lading. Hierdoor is het in staat om onderbewuste informatie op te slaan. Het is ook het weefsel waardoor de meridiaan lijnen lopen.

 

De vorm van je lichaam en de houding die je aanneemt is niet willekeurig, maar vertelt in ieder klein detail een verhaal over je wezen. Lichaamstaal verstaan we allemaal tot op zekere hoogte, we hebben het er in de spreektaal regelmatig over. Je hebt er de buik vol van, je draagt een zware last op je schouders, je hebt geen been om op te staan of het is je naar je hoofd gestegen. Wanneer je de vormentaal van het lichaam nauwkeurig leert ontcijferen, wordt het een tool die je feedback geeft over je innerlijk functioneren en een ingang voor het doorbreken van onbewuste patronen. Tijdens deze lezing zal ik inzicht verschaffen in hoe de houding een spiegel is van de stroming van levensenergie door de meridianen en de vorm van het lichaam informatie geeft over de (dis)harmonie van de chakra’s.

 

Veel mensen associëren de tarot met waarzegsters en semi-spiritualiteit, zoiets als het aanbidden van een afgod. De tarot is voor mij een bron van gnostische kennis gebleken die in al zijn eenvoud en helderheid diepe esoterische kennis in zich draagt. Waar de tarot vandaan komt weet niemand, maar de verwijzingen naar de symboliek uit alle windstreken in overduidelijk. Misschien was de tarot altijd al dat: de geheime integratie van Wijsheid in de vorm van een spel, in plaats van een dogmatisch systeem.

 

Doordat het verhaal van onze individuatie en potentieel in beelden tot ons komt, spreekt het direct tot het onderbewuste en de ziel in de taal der intuïtie. Hierdoor kunnen de kaarten diepe inzichten aan je openbaren zonder ze op te dringen. Het verhaal van de kaarten vertelt over het vermogen in ieder van ons om levend te sterven en toch weer op te staan. Het ultieme pad is het vinden van God in jezelf. Deze waarheid is eeuwenlang ondergronds gegaan, maar bewaard gebleven in de harten en geheime geschriften van de mystici en komt nu graag jou weg op gewandeld.

 

 

LEZINGEN
Nr.1

Wat zijn de overeenkomsten tussen verschillende kaarten van de tarot en tekens van de dierenriem? Waar in het lichaam komen de energetische blokkades van de chakra’s tot uiting en waarom? Welke gedachten hebben de energetische lading van de verschillende chakra’s? Wat betekent het om een evenwichtig chakra te hebben? En welke masculiene en feminiene krachten werken er door op ieder energetisch niveau?

 

We komen uit een tijdperk met een atomaire gerichtheid en bewustzijn. Alles in het universum werd bestudeerd door het steeds verder op te splitsen,  te differentiëren en in kleinere delen te hakken, in de hoop tot de kern te komen. In deze tijd zijn er verschillende modellen ontstaan, die licht schijnen op de vraag wie wij zijn, wat wij zijn, en wat de bouwstenen zijn van ons wezen. Maar zelfs de grootste deeltjesversneller zal de kern van ons wezen nooit kunnen raken, omdat onze natuur nu eenmaal geen grenzen kent.

 

De zoektocht naar het steeds gedetailleerder discrimineren en onderscheiden kan ons niet verder brengen op ons pad. Vanuit dit bewustzijn van de losse delen is het nu de opgave om de verbinding tussen al die kennis weer te leggen, om de eenheid te zien, om zo tot de ware bron te komen. Ook de verschillende esoterisch stromingen hebben hun separate doel gediend en wijzen uiteindelijk naar dezelfde waarheid.

 

De lezingen zijn goed uitzonderlijk te volgen. Tegelijkertijd verwijzen alle aparte lezingen naar een grotere gedeelde bron van wijsheid.  Als uitgangspunt voor de verbinding van stromen gebruik ik het lichaam. Daar kan ik letterlijk en figuurlijk alle losse feiten weer een plaats geven, een samenhangend thuis. Graag neem ik jullie mee op een reis langs de verbindingspunten tussen de modaliteiten die ik gebruik in mijn werk als body-mind therapeut om te komen tot  een visie op heel-heid.

 

Wheels of change: chakra’s als levels van Bewustzijn Nr.2 So above, so below: De psychologie der Planeten

Zonder te hoeven weten waar een planeet zich bevindt in je geboorte horoscoop, kan de informatie over de planeten je bewust maken van krachten in jezelf. Ze vertegenwoordigen archetypen die inwerken op je psychologie en lichaam. Door de kennis over de karakters van planeten wordt het  duidelijker wanneer en hoe ze een rol spelen in je dagelijks leven.

 

Tijdens deze avond zal ik vertellen over die verschillende karakters en hun symbolische en morfologische werking. Wat is hun impact en kracht? Op welk terrein van je leven hebben ze invloed? En wat zijn de licht en schaduwzijden van iedere kracht? En op welke manier kunnen deze krachten zich tot elkaar verhouden?

Nr.3 FASCIA & FRACTALS: symbolische vormentaal van het onderbewuste Nr.4 Het pad van de Tarot:
Archetypen van Transformatie LEZINGEN
Wat zijn de overeenkomsten tussen verschillende kaarten van de tarot en tekens van de dierenriem? Waar in het lichaam komen de energetische blokkades van de chakra’s tot uiting en waarom? Welke gedachten hebben de energetische lading van de verschillende chakra’s? Wat betekend het om een evenwichtig chakra te hebben? En welke masculiene en feminiene krachten werken er door op ieder energetisch niveau? We komen uit een tijdperk met een atomaire gerichtheid en bewustzijn. Alles in het universum werd bestudeerd door het steeds verder op te splitsen, te differentiëren en in kleinere delen te hakken, in de hoop tot de kern te komen. In deze tijd zijn er verschillende modellen ontstaan, die licht schijnen op de vraag wie wij zijn, wat wij zijn, en wat de bouwstenen zijn van ons wezen. Maar zelfs de grootste deeltjesversneller zal de kern van ons wezen nooit kunnen raken, omdat onze natuur nu eenmaal geen grenzen kent. Nr.1
De zoektocht naar het steeds gedetailleerder discrimineren en ons onderscheiden kan ons niet verder brengen op ons pad. Vanuit dit bewustzijn van de losse delen is het nu de opgave om de verbinding tussen al die kennis weer te leggen, om de eenheid te zien, om zo tot de ware bron te komen. Ook de verschillende esoterisch stromingen hebben hun separate doel gediend en wijzen uiteindelijk naar dezelfde waarheid. De lezingen zijn goed uitzonderlijk te volgen. Tegelijkertijd verwijzen alle aparte lezingen naar een groter gedeelde bron van wijsheid. Als uitgangspunt voor de verbinding van stromen gebruik ik het lichaam. Daar kan ik letterlijk en figuurlijk alle losse feiten weer een plaats geven, een samenhangend thuis. Graag neem ik jullie mee op een reis langs de verbindingspunten tussen de modaliteiten die ik gebruik in mijn werk als body-mind alchemist om te komen tot een visie op heel-heid.
So above, so below: De psychologie der Planeten
De eerste lezing gaat over de invloed van ons zonnestelsel op het collectieve bewustzijn. Zonder te hoeven weten waar een planeet zich bevind in je geboorte horoscoop, kan de informatie over de planeten je bewust maken van krachten in jezelf. Ze vertegenwoordigen archetypen die inwerkt op je psychologie en lichaam. Door de kennis over de karakters van planeten wordt het duidelijk wanneer en hoe ze een rol spelen in je dagelijks leven. Tijdens deze avond zal ik vertellen over die verschillende karakters en hun symbolische en morfologische werking. Wat is hun impact en kracht? Op welk terrein van je leven hebben ze invloed? Wat zijn de licht en schaduwzijden van iedere kracht? En op welke manier verhouden deze krachten zich tot elkaar in je spyche? Nr.2
Wheels of change: De chakra’s als levels van Bewustzijn.